KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

TJÄNSTER

Vårt tjänsteutbud kan delas in fyra områden. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Energieffektivisering - vi har stor erfarenhet av arbete med energieffektivisering i fastigheter och industri. Vår spescialitet är kulturhistoriska byggnader och kyrkor. Vi utför energideklarationer, analyser, kartläggningar, åtgärdsförslag och hjälper till vid eventuella upphandlingar.

Strategi & analys - vi har genomfört många uppdrag av utredande och strategisk karaktär åt kommuner, myndigheter och privata företag.

Information & utbildning  - vi delar gärna med oss av vår kunskap och informerar och utbildar gärna kring alla våra kompetensområden. Vi har standardpaket för utbildningar och skräddarsyr också utbildningar för specifika behov.

Projektutveckling - vi gillar, och har stor erfarenhet av, att initiera och utveckla projket från idé till färdigt resultat.