KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Ska du sälja ditt hus?

Om du ska sälja ditt hus ska du låta göra en energideklaration innan du säljer. Deklarationen ska göras för hela byggnaden även om du bara ska sälja en del av den. Uppgifter om husets energiprestandan, dvs energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel ska anges redan vid annonsering. Energideklarationen ska visas upp i sin helhet för spekulanten innan försäljningen, t ex vid visningstillfället eller genom att skicka deklarationen till spekulanten. När byggnaden är såld ska energideklarationen lämnas över till den nya ägaren.

Ska du KÖPA HUS?

Du har rätt att få se energideklarationen innan du beslutar dig för att köpa eller inte. Tänk på det här:

  • Energideklarationen är till för att hjälpa dig jämföra olika byggnader med varandra. Byggnaderna får en energiklassning, precis som vitvaror.
  • Ta till vara på din rätt att få se deklarationen innan köpet.
  • Om säljaren inte har låtit göra en energideklaration har du som köpare rätt att göra en sådan på säljarens bekostnad. Detta måste i sådana fall ske senast inom sex månader efter ditt tillträde till byggnaden.
  • Om du som köpare inte kräver din rätt att få energideklarationen kan du i ett senare skede själv bli tvungen att bekosta en sådan. Det kan bli fallet om du i din tur säljer byggnaden. Energideklarationen för en byggnad är alltid giltig i tio år och kan under den tiden användas för att fullgöra de skyldigheter som ligger på en säljare.
  • Du kan kontrollera om den byggnad du är intresserad av har en energideklaration i Boverkets register.