KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

STRATEGI & ANALYS

 

Vi genomför energirelaterade analyser och utredningar åt myndigheter, kommuner, privata företag och andra. Bland de uppdrag från senare tid som vi är särskilt stolta över återfinns en utredning vi gjorde åt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring vad som behövs för att de ska kunna nå uppsatta klimatmål till 2050. Vi har också genomfört en utvärdering av Etapp 3 i programmet Uthållig Kommun åt Energimyndigheten.

I ett nyligen avslutat uppdrag har vi varit ansvariga för att ta fram en färdplan för forskning och utveckling av ett specifikt teknikutvecklingsspår för ett av våra stora elbolag.

Vår VD har under året agerat tillförordnad projektledare för Energigården, det projekt som drivs av Agroväst med stöd från bl a VGR och Länsstyrelsen i Västra Götaland, för att öka lönsamheten i lantbruket genom att producera förnybar el och bli mer oberoende av fossila bränslen.

 

Vi hjälper även våra uppdragsgivare med frågor som rör förnybar energi, solkraft, vindkraft och biogas. Vi har stor erfarenhet av energi- och klimatrådgivning, både åt kommuner och företag, och av uppdrag med intern och extern kommunikation av energirelaterade frågor och arbete med lokal acceptans.

Vi har skrivit många ansökningar till, och även deltagit i, EU-projekt, särskilt kopplade till energi- och klimatfrågor.

Läs mer om vår tjänst Information & utbildning