KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

PROJEKTUTVECKLING

 

Vi har en lång och stolt tradition av projektutveckling, där vi tillsammans med kunder och olika samarbetspartner initierar och utvecklar projekt från idé till resultat.

Som exempel kan nämnas den prisbelönta anläggningen för flytande biogas som finns i Lidköping och en gårdsbaserad biogasanläggning på Sötåsens naturbruksgymnasium utanför Töreboda.

Ett aktuellt projekt är ett arbete kring möjligheterna för industriell symbios i kommunerna Sotenäs, Dals-Ed, Vänersborg och Åmål. Arbetet har initierats av KanEnergi och har utvecklats tillsammans med Innovatum. Projektet utförs i nära samarbete med de berörda kommunernas tjänstemän och näringsliv och finansieras av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Ytterligare ett annat projekt som initierats och utvecklats av KanEnergi är Energigården, som idag drivs av Agroväst, med mål att öka lönsamheten i lantbruket genom ökad produktion av förnybar el och minskat beroende av fossila bränslen.

 

 Läs mer om vår tjänst Energieffektivisering