KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Energibesiktningar åt Svenska kyrkan

KanEnergi har många års erfarenhet av energibesiktningar i kulturhistoriska byggnader. Totalt rör det sig om ca 3 000 kyrkor, församlingshem och kontorsbyggnader i framför allt Linköping, Karlstad och Stockholm stift som KanEnergi har besiktigat ur ett energiperspektiv.

Kyrkor och andra kulturhistoriska byggnader skiljer sig något från andra typer av byggnader, eftersom det handlar om att få en inomhusmiljö som är behaglig och ändamålsenlig för människor, men även för känsliga inventarier och konstföremål.

Vid våra besiktningar medverkar alltid ansvarig vaktmästare eller liknande, vilket gör att en dialog och samtidigt en lärandeprocess skapas. Just lärandet för vaktmästaren eller den fastighetsansvarige är mycket viktig, eftersom det ger oss en bättre insyn i hur byggnaden fungerar och vad som kan göras bättre i framtiden. Det underlättar även förståelsen för de åtgärdsförslag som vi lämnar i responsprotokollen.

I responsprotokollen beskriver vi vår syn på byggnaden vid besiktningstillfället. Eventuella problem och brister antecknas och åtgärder föreslås. När protokollet är färdigt skickas det till församlingen, som får tid att läsa igenom det, innan vi bokar in ett möte och redovisar arbetet. Under redovisningen finns det alltid utrymme för frågor, vilket oftast leder till diskussioner som blir en del av lärandeprocessen.