KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

KONSULTER

Maria Hammar, VD,  är utbildad teknikagronom och har stor erfarenhet av förstudier, marknads-undersökningar och framtagande av beslutsunderlag inom transportrelaterade frågor.

Maria jobbar med biogas avseende jordbruk och dess möjligheter till produktion och försäljning.

Kontakt: Tel: 0709 38 38 03   Mail: maria.hammar at kanenergi.se

-------------------------

Aase Newborg är utbildad projektledare från IHM Business School och har tidigare arbetat som konsult både på Volvo Cars, Volvo Parts och Schenker. Tidigare har hon arbetat inom transport och logistik.

Aase arbetar med både nationella och internationella projekt inom energieffektivisering, utbildningsinsatser och koordinering.

Kontakt: Tel: 0761 11 34 57  Mail: aase.newborg at kanenergi.se

-------------------------

Chris Hellström har magisterexamen i tillämpad miljövetenskap från Högskolan i Halmstad och Göteborgs Universitet.

Chris har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, energirådgivare och miljösamordnare i Götene och Falköpings kommuner. Chris arbetar med utredningar, strategiska frågor som energiplanering och utveckling av klimatstrategier.

Kontakt: Tel: 0768 83 43 22   Mail: chris.hellstrom at kanenergi.se

--------------------------

Emil Olausson är fastighetsingenjör från Fastighetsakademin.

Emil arbetar främst med energikartläggningar och drifts & energioptimering hos kyrkor, kulturhistoriska byggnader och industrin.

Kontakt: Tel: 0768 83 43 32   Mail: emil.olausson at kanenergi.se

-------------------------

Mats Gustafsson är utbildad energiingenjör och har tidigare arbetet som energikonsult och energirådgivare i ett flertal kommuner.

Mats jobbar med energianvändning och åtgärder inom fastigheter och industri och har genomfört många energikartläggningar, mätuppdrag och utbildnings- och informationsaktiviteter.

Kontakt: Tel: 0 708 78 11 99   Mail: mats.gustafsson at kanenergi.se

-------------------------

Mikael Söderström Rosén är civilingenjör, maskinteknik, med inriktning mot energisystem och produktionssystem/logistik. Mikael har en gedigen erfarenhet av kartläggning, mätning, analys och genomförande av energiåtgärder.

Mikael arbetar främst med olika uppdragsgivare inom industrin och fastighetsbolag för att effektivisera energianvändingen och med utbildning.

Under våren 2014 är Mikael föräldraledig.

Kontakt: Tel: 0733 69 65 51  Mail: mikael.soderstrom at kanenergi.se 

------------------------

Olof Arkelöv är utbildad inom elkraft, ventilationsteknik, förbränningsteknik och arbetar som energikonsult med inriktning på närvärmeanläggningar och åkerbränsle.

Kontakt: Tel: 0702 29 38 16  Mail: olof.arkelov at kanenergi.se

-------------------------

Peter Carlsson är civilingenjör med inriktning på energisystem och miljöteknik från Linköpings universitet.

Peter arbetar främst med energikartläggningar, analyser och mätningar inom industri och fastighet och industriell symbios.

Kontakt: Tel: 0709 64 92 78  Mail: peter.carlsson at kanenergi.se

-------------------------

Ronnie Hollsten är cilivilingenjör från Ekosystemteknikprogrammet med inriktning mot energi- och miljösystem. Ronnie har tidigare arbetat på Hållbar utveckling Väst och som energisamordnare och miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ronnie arbetar med BREEAM, projekt- och processledning, strategi- och analys samt med uppdrag inom området förnybar energi.

Kontakt: Tel: 0768 83 33 74   Mail: ronnie.hollsten at kanenergi.se

-------------------------

Stina Rydberg är civilingenjör med inriktning i kemiteknik, med inriktning mot process och energiteknik på Chalmers. Stina har många års erfarenhet från energibranschen, där hon jobbat med FoU och elproduktion från förnybara källor och fossila bränslen.

Stina arbetar främst med utredningar, analyser och strateiger samt kommunikation och acceptansfrågor.

Kontakt: Tel: 0708 48 28 52   Mail: stina.rydberg at kanenergi.se

--------------------------

Sandra Storm har läst Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet och därefter många kurser inom ekonomi och data samt även gått utbildning i ritningsprogrammen AutoCad och Inventor.

På KanEnergi arbetar Sandra med ekonomi och övriga administrativa uppgifter. Hon sköter fakturerering av alla våra projekt och jobbar även i egna externa projekt.

Kontakt: Tel: 0768 83 80 49  Mail: sandra.storm at kanenergi.se