KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

KONTAKT

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post. Om du inte vet vem du söker kan du i första hand vända dig till vår vd Maria eller vår ekonom och administratör Sandra.

Maria Hammar, VD

Telefon: 0709 38 38 03   maria.hammar at kanenergi.se

Sandra Storm, ekonom och administratör

Telefon: 0768 83 80 49  Mail: sandra.storm at kanenergi.se

Chris Hellström, energideklarationer, energiplaner och klimatstrategi

Telefon: 0768 83 43 22   Mail: chris.hellstrom at kanenergi.se

Mats Gustafsson, energieffektivisering i industrier och fastigheter

Telefon: 0708 78 11 99  Mail: mats.gustafsson at kanenergi.se

Peter Carlsson, industriell symbios och energikartläggningar

Telefon: 0709 64 92 78  Mail: peter.carlsson at kanenergi.se

Ronnie Hollsten, BREEAM, energieffektiva byggnader

Telefon: 0768 83 33 74   Mail: ronnie.hollsten at kanenergi.se

Stina Rydberg, industriell symbios, projektutveckling och förnybar el

Telefon: 0708 48 28 52   Mail: stina.rydberg at kanenergi.se

 

KanEnergi Sweden AB

Vikingsgatan 1

411 04 Göteborg

info at kanenergi.se