KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Industriell Symbios – Uppstart i fyra västsvenska kommuner

Ordet ”symbios” kommer från den biologiska symbiosen i naturen där två eller fler arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. När näringsliv och andra organisationer kan arbeta tillsammans i så kallad Industriell Symbios är de gemensamma fördelarna större än summan av de enskilda. Utbytet kan handla om material, energi, information och tjänster. Ett avfall eller en restprodukt kan bli en råvara för någon annan. Det kan även handla om gemensamt utnyttjande av tjänster och kompetens. Fördelarna ur ett sådant samarbete kan vara såväl ekonomiska, miljömässiga som sociala.

På KanEnergi hade vi idén om att titta djupare på ett antal kommuner och försöka identifiera möjligheter med industriell symbios. Tillsammans med Innovatum fick vi möjlighet att genomföra ett pilotprojekt med kommunerna Sotenäs, Dals-Ed, Åmål och Vänersborg.  Projektet finansierades av Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Målsättningen med projektet formulerades till att åtminstone två av kommunerna på något sätt skulle jobba vidare med konceptet.

Genom en rad aktiviteter syftande till utbildning och inspiration och en nära dialog med kommunernas respektive näringslivssamordnare har alla fyra kommuner ökat kunskapen och intresset för Industriell Symbios. Dals-Ed och Sotenäs kommuner kommer att på var sitt håll jobba vidare med industriell symbios ihop med det lokala näringslivet. Vänersborg och Åmål har uttryckt att man kommer att ta med sig tankesättet i sitt fortsatta arbete för att främja  den lokala näringslivsutvecklingen.