KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Framgångsfaktorerer för energieffektivisering

På uppdrag av Energimyndigheten har KanEnergi genomfört en kartläggning av framgångsfaktorer för genomförande av energieffektivisering i kommuner. Sedan januari 2010 har kommuner kunnat ansöka om statligt stöd, via Energimyndigheten, för att strategiskt arbeta med energieffektiviseringar i den egna organisationen. KanEnergi har för övrigt hjälpt många kommuner att ansöka om dessa bidrag.

Under 2012 har våra konsulter studerat kommuners energieffektiviseringsstrategier och lägesrapporter, samt genomfört ett antal intervjuer med tjänstemän i de kommuner som förbättrat sig allra mest. Syftet med uppdraget var att identifiera framgångsfaktorer och goda exempel, för att myndigheten ska kunna lyfta fram dem som inspriation till andra att ytterligare förbättra sitt arbete med energieffektivisering.

Studien fokuserade på effektiviseringar inom kommunernas fastighetsbestånd och transporter. Både tekniska och organisatoriska faktorer har lyfts fram i resultaten.