KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

FEEN – Förnybar och Effektiv Energi i Näringslivet Halland

Utbildningen FEEN vände sig till företag som ville lära sig mer om energieffektivisering och hur man genomför en energianalys med fokus på en byggnads energisystem. Företagen som fullföljde utbildningen fick med sig en större förståelse för helheten av fastigheters energisystem, driftkostnader och kostnader för upphandling av energi. De lärde sig att hitta förbättringsförslag i sin fastighetsverksamhet och organisation och ta fram egna underlag för effektiviseringsåtgärder. Experterna från KanEnergi gav exempel på energisparåtgärder och lyckade åtgärdskombinationer, samt delade med sig av goda erfarenheter och vanliga fallgropar.

Utbildningen genomfördes av under 2011 av KanEnergi på uppdrag av Miljöforum Halland och Länsstyrelsen i Halland. Utbildningen bestod av tre tillfällen och hölls på fyra olika orter i Halland med ca 10 deltagande företag i varje utbildningsomgång.

Utbildningens innehåll: Inomhusklimat * Energibegrepp * Byggnadsteknik * Installationsteknik * Styr- och reglerteknik * Systemkunskap - hur hänger allt i hop till en helhet * Energisparåtgärder i teori och praktik * Enkla lönsamhetskalkyler