KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

MaTrID - EU-projekt för mer energieffektiva byggnader med Integrerad Energidesign

 

EU har föreskrivit att alla nya byggnader som byggs från år 2020 och framåt ska vara extremt energieffektiva, så kallade nZEB, Near Zero Energy Buildings. Genom att integrera energifrågan redan i planeringsfasen av nya byggnader kan man på ett kostnadseffektivt sätt nå ända fram med hög energiprestanda och bra inomhusmiljö, utan att kvaliteten på konstruktionen eller arkitektoniska friheten går förlorad. Integrerad Energidesign är en metod som tagits fram i tidigare EU-projekt och är en väg att gå för att hantera de komplexa och tvärvetenskapliga frågeställningar som uppkommer när man planerar för byggnader med höga energi- och miljöambitioner.

 

MaTrID (Market Transformation towards nZEB through widespread use of Integrated Energy Design) är ett EU-finansierat projekt, vars svenska del initierades och syddes ihop av KanEnergi. I projektet har våra konsulter, tillsammans med europeiska samarbetsparter, anpassat verktyg som tagits fram i tidigare nordiska och europeiska projekt, till svenska förhållanden.

 

Resultatet är en process i åtta steg som säkerställer att fastslagna visioner och ambitioner uppnås i ett byggprojekt. Ett utkast till guide finns tillgänglig redan idag, en slutlig version kommer att presenteras under hösten 2014. Förutom att utveckla guiden ingår i projektet även att marknadsföra Integrerad Energidesign hos stora och medelstora företag som är involverade i planerings- och eller byggprocessen.

 

MaTrID är nu avslutat. Resultaten från projektet finns bland annat i nedanstående rapporter, som är framtagna för svenska förhållande och skiftande målgrupper. Klicka på rubriken, så öppnas dokumentet i ett eget fönster.

Integrerad-Design-En-guide-foer-hyresgaesten

Integrerad-Design-En-guide-foer-byggherre-och-entreprenoer

Processguide-IED

Läs mer om MaTrID:

http://www.integrateddesign.eu/