KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

ENERGIDEKLARATIONER

KanEnergi utför energideklarationer i främst Skaraborgsområdet. Vi gör deklarationer för alla typer av byggnader. Kontakta oss gärna för en offert.

Kravet att alla byggnader ska ha en energideklaration infördes i Sverige 2006. För villor och radhus gäller att dessa ska energideklareras vid försäljning. Energideklarationen redovisar husets energianvändning och här finns också förslag på hur du kan göra för att sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö, lägre kostnader och minskade utsläpp av växthusgaser.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. De håller även i det register där alla energideklarationer finns.

VEM måste GÖRa EN ENERGIDEKLARATION?

En Energideklarationen ska göras innan försäljning, vid uthyrning samt för större byggnader som ofta besöks av allmänheten. Nya byggnader ska också energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk. Det finns några undantag från att göra energideklaration och de återfinns på Boverkets sida. Det är byggnadens ägare som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.

Läs mer här om Energideklarationer och hur du ska agera om du ska köpa eller sälja en villa eller radhus.