KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

EnergInVäst – samarbetsplattform för ökad kunskap

EnergInVäst var ett tvåårigt samarbetsprojekt med syfte att i stor skala sprida information till industriföretag om potentialen med att arbeta strategiskt med sin energianvändning. Genom att skapa en plattform för företag, energiexperter, energi- och klimatrådgivare och andra nyckelaktörer i branschen skulle industrier i regionen ges bättre stöd och förutsättningar för att effektivisera, minska sin miljöpåverkan och utveckla mer energieffektiva produkter och tjänster.

KanEnergi agerade projektledare och i uppdraget ingick att ta och hålla kontakt med industriföretag och skapa nätverk, organisera och genomföra utbildningar, anordna möten och seminarier och ta fram informationsmaterial.

EnergInVäst genomförde utbildningar på fyra orter, Ulricehamn, Borås, Skövde och Trollhättan, med fyra utbildningstillfällen på varje ort. Totalt deltog 47 personer från 26 olika företag. Utbildningarna koordinerades av KanEnergi och de olika passen genomfördes sedan av experter från KanEnergi, SP, Chalmers Industriteknik och Swerea IVF.

Projektet genomfördes 2011-2012. Bakom projektet stod Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Idéen till EnergInVäst föddes i ett annat projekt, det EU-finansierade ENGINE, som riktade sig just till små och medelstora industriföretag. En av lärdomarna i ENGINE var att kunskapsnivån kring energieffektiviseringar och de möjligheter till besparingar som de medför, var generellt låg bland industriföretagen. KanEnergi initierade då ett nytt projekt, som tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen utvecklades till EnergInVäst.