KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

ENERGIEFFEKTIVISERING

 

Vi hjälper våra kunder, främst fastighetsägare och industrier, att kartlägga, mäta och effektivisera sin energianvändning. Vi föreslår och hjälper till att genomföra åtgärder, såväl tekniska som organisatoriska. Vi har särskild kompetens för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader och har bland annat sett över energisituationen i mer än totalt 3 000 byggnader (kyrkor, församlingshem, kontorslokaler osv.) åt församlingar och pastorat inom Svenska Kyrkan.

På KanEnergi har vi utvecklat en egen metod, ENABLE, för att tillsammans med kunden kartlägga och åtgärda ineffektiva energilösningar. Metoden kan användas i alla typer av fastigheter och bygger på att kunden får en ökad kunskap om sina egna byggnader och hur de bäst tas om hand ur ett energiperspektiv även efter att vårt uppdrag är avslutat.

Vi utför även energideklarationer av alla typer av byggnader, både av privatpersoners villor och radhus och av professionella fastighetsägares byggnader. Läs mer om energideklarationer och vem som behöver utföra sådana här.

Vi har stor erfarenhet av att genomföra utbildningar och seminarier inom energieffektivisering och förnybar energi exempelvis arbete med energiledning för såväl kommunala tjänstemän som industriarbetare.

 

För att underlätta och förbättra arbetet med energieffektivisering har KanEnergi, på uppdrag av Energimyndigheten, tagit fram en handbok för införande och bibehållande av systematiskt energiarbete och energiledning. Handboken kommer att finnas tillgänglig från 2014. Handboken vänder sig mot olika typer av organisationer men fokus ligger på små och medelstora företag.

KanEnergi kan vara ett stöd i arbetet och kommer att hålla utbildningar i systematiskt energiarbete med handboken som utgångspunkt.

Läs mer om vår tjänst Strategi & Analys.