KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

CO2 Capture Roadmap – Strategisk utredning kring framtida FoU

Tider förändras och prioriteringar kan behöva förändras med dem. En av KanEnergis konsulter fick i uppdrag att hjälpa Vattenfall att ta fram en färdplan för en gren av företagets FoU, vars förutsättningar förändrats radikalt de senaste åren. Färdplanen skulle innehålla en nulägesanalys och vilka olika vägar som finns att välja framåt i tiden, beroende på ett antal omvärldsfaktorer. De olika vägarna skulle även förses med prislappar.

Konsulten från KanEnergi planerade och ledde workshops, som genomfördes tillsammans med medarbetare på Vattenfall. Genom strukturerade diskussioner kunde man specificera mål med framtida FoU och vilka aktiviteter som skulle behöva genomföras för att nå dessa mål. Med uppskattningar på vad varje aktivitet skulle kunna komma att kosta kunde tre olika FoU-paket, med budget, pekas ut. Allt sammanställdes i rapportform och i muntlig presentation.