KanEnergi
HEM TJÄNSTER REFERENSUPPDRAG KONTAKT NYHETER

 

 

Fembilderpaarad-2014-02-27-6.png

Sysselsättning kring biogasens utveckling

Politikerna i Västra Götaland vill öka produktionen och användningen av biogas som fordonsbränsle och har därför tillsatt programmet Biogas Väst för att främja utvecklingen.

KanEnergi genomförde under 2011-12 en studie åt Biogas Väst av de sysselsättningseffekter som biogasbranschen för med sig i dagsläget. Vi tittade också på vilka effekter som kan förväntas om man lyckas nå målet med 2,4 TWh producerad och använd biogas årligen till år 2020. Prognosen kompletterades också av en analys av inom vilka delar av värdekedjan, från produktion till slutanvändning, som nya företag och jobb kan förväntas komma till stånd.

Rapporten finns att ladda ner på Biogas Västs webbplats.